Fyrir hverja er sjóðurinn

Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum einkabankaþjónustu og eignastýringar-þjónustu Kviku sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum og hlutabréfum. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í dreifðu og blönduðu safni verðbréfa og hlutdeildarskírteina. Fjárfesting í sjóðnum ætti að vera hugsuð sem langtímafjárfesting þar sem töluverðar sveiflur geta verið í verðmæti sjóðsins.

Fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að auka verðmæti eigenda hans til lengri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum og hlutabréfum. Leitast er eftir að ná fram áhættudreifingu með blönduðu safni skuldabréfa, hlutabréfa og innlána. Meðallíftími eigna sjóðsins getur verið breytilegur frá einum tíma til annars. Þá geta eignir sjóðsins verið hvort sem er verðtryggðar eða óverðtryggðar.