Fyrir hverja er sjóðurinn

Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum einkabankaþjónustu og eignastýringar-þjónustu Kviku sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með virkri stýringu á hlutabréfum og skuldabréfum. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í dreifðu og blönduðu safni verðbréfa og hlutdeildarskírteina. Fjárfesting í sjóðnum ætti að vera hugsuð sem langtímafjárfesting þar sem umtalsverðar sveiflur geta verið í verðmæti sjóðsins.

Fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að auka verðmæti eigenda hans til lengri tíma með virkri stýringu á hlutabréfum og skuldabréfum. Leitast er eftir að ná fram áhættu-dreifingu með blönduðu safni hlutabréfa, skuldabréfa og innlána. Meðallíftími eigna sjóðsins getur verið breytilegur frá einum tíma til annars. Þá geta eignir sjóðsins verið hvort sem er verðtryggðar eða óverðtryggðar.