Fyrir hverja er sjóðurinn

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með vel dreifðu eignasafni með óvirkri stýringu í innlendum hlutabréfum. Sveiflur í gengi sjóðsins geta verið nokkrar og ætti fjárfesting í sjóðnum því að vera hugsuð til lengri tíma.

Fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að auka verðmæti sjóðsfélaga með vel dreifðu eignasafni sem samanstendur af hlutabréfum á mörkuðum NASDAQ OMX kauphallarinnar á Íslandi. Fjárfesting sjóðsins í innlendum hlutabréfum er í samræmi við Hlutabréfavísitölu Júpíters.

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS) skv. lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði.