Fyrir hverja er sjóðurinn

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til meðallangs tíma með virkri stýringu á skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs. Sveiflur í gengi sjóðsins geta verið nokkrar.

Fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að auka verðmæti eigenda hans til lengri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum og öðrum fjármálagerningum tengdum skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs Íslands. Með virkri stýringu getur meðallíftími eigna sjóðsins verið breytilegur frá einum tíma til annars. Eignir sjóðsins geta einungis verið óverðtryggðar.

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS) skv. lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði.