Fyrir hverja er sjóðurinn

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs. Fjárfesting í sjóðnum ætti að vera hugsuð sem langtímafjárfesting þar sem sveiflur í gengi hans geta verið töluverðar.

Fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að auka verðmæti eigenda hans til með virkri stýringu á verðtryggðum skuldabréfum og öðrum fjármálagerningum tengdum skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs Íslands. Meðallíftími eigna sjóðsins getur verið breytilegur.

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS) skv. lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestasjóði.